یکی بود...یکی نبود

یکی بود یکی نبود... جور بشه شهری بی دود!

دوتا چشمون سیاه... شده بود با مشت کبود

وقت ناهار خوردنه... تو می گی چه گشنمه

لباس ما چه کوتاست... مد اینه اندازمه!

اگه نمره نیاری... تو بی مدرک می میری ...

                مواظب باش بجا نون گوشت نگیری

ذوق زده بالا پرید... اونکه سربازی خرید...

                        آقا جون یواش برو که پنچرید!

میله باشد جلو ما... قفل سلول سیاه  

کم کمک برگ افیون... نمیده کیفی بما

این چه گل گل گفتنه... فوتبال از کار بدتره

موی ما شده دراز... دختره یا پسره!

 

شعر از: مجید دوست محمدی

با اجازه مجید اخشابی

/ 1 نظر / 24 بازدید
مجيد دوست محمدي

خوب بود هم اسم و فاميلي من