ابراهیم فدایی-طاهر علیپور- حسن فرهمندخواه- سعید جمشیدیان و من در سالهای دانشجویی. اردیبهشت/1376

 ا.......ی   ترم هشتی نخواب                                                 ا......ی    ترم اولی بیدار

ای آفتاب سر ظهر بسوزان،                                                  پاهای دانشجو که خوابه

تا شاید اینجوری بلند شه،                                                  بدونه که خوابش سرابه!

اینهمه هزینه ها برای چیست؟!                              آخه مدرک گرفتن برای چیست؟!

        دوستان همه رفتند کلاس بجا مانده             تنبل و زرنگ رفتند مدرک بجا مانده

ای دانشجو نخواب......

 

 چه کسی سر کار برده   ذره ای سواد خود را    

                                                    چه کسی تضمین کرده   از همین حالا کار خود را!

وقتی درس دانشجو تموم می شه،                 می بینه تازه مشکل شروع می شه

پس دیگه تفاوت رشته چیه؟                                     فرق با سواد و بی سواد چیه؟

         دوستان همه رفتند کلاس بجا مانده           تنبل و زرنگ رفتند مدرک بجا مانده

ای دانشجو نخواب...... 

 

 جوان چرا وقتی که  به دانشگاه می رسه،  

                                                               خودشو گم می کنه اینهمه ذوق می کنه!

این عمر دانشجویی   تموم می شه یه روزی 

                                                           فارغ التحصیل می شوی تازه بیکار می شوی

جوان توانا فرو کرده خود را،                                   برای کسب مدرک بدور از حقیقت

جوان برومند مشغول کرده خود را،                       به بچه بازی ها نه بر علم و حکمت

ما همه علافیم همواره بیکاریم،                                 نه راهی اتوبان رو جاده خاکیم!

         دوستان همه رفتند کلاس بجا مانده            تنبل و زرنگ رفتند مدرک بجا مانده

ای دانشجو نخواب......

 شعر از: مجید دوست محمدی

بر وزن همان خواننده: عشق راننده-آهنگساز: بابک رادمنش