آبشار نیاسر-10 کیلومتری کاشان -سمت جاده مشهد اردهال

پارک بالای آبشار نیاسر- فضایی خنک در تابستان همراه با گلاب گیری

عکسها از: مجید دوست محمدی